Mechanik

  • Zodpovedá za zverené stroje a zariadenia a ich údržbu podľa potreby
  • Zabezpečuje technický stav strojov vo výrobnej hale
  • Spolupracuje pri sťahovacích prácach
  • Vykonáva preventívnu údržbu a revíziu výrobných a technologických zariadení
  • Inštaluje nové moderné stroje a zariadenia

Miesto výkonu práce

Nozdrkovce 3140/37, Trenčín

Máte záujem?

Pošlite nám vaše kontaktné údaje a životopis. Budeme vás kontaktovať.

    Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov