Payroll specialist

Náplň práce

 •  Mesačné spracovanie miezd v mzdovom systéme SPIN
 • Spracovanie mzdových výkazov, prehľadov a ročných zúčtovaní, štatistických výkazov
 • Spracovanie evidencie dochádzky
 • Podpora procesu náboru zamestnancov (inzercia, pohovory)
 • Vykonávanie požadovaných administratívnych úloh týkajúcich sa zamestnancov(personálne spisy, prihlášky do poisťovní, atď.)
 • Zabezpečenie organizačnej štruktúry a jej aktualizácia
 • Zabezpečenie aktuálnosti pracovného poriadku a všetkých ostatných personálnych dokumentov a smerníc
 • Správa a sledovanie práceneschopnosti a absencií, lekárskych prehliadok a povinných zákonných školení
 • Administrácia skladovania odevov a OOPP, objednávanie a vybavovanie reklamácií
 • Hlásenie pracovných úrazov a úrazov miestnym úradom

Požiadavky

 • vysokoškolské I. stupňa a vyššie
 • Vodičský preukaz B
 • Znalosť personálnych procesov, Zákonníka práce a
 • súvisiacich predpisov
 • Anglický jazyk – B2 (slovom aj písmom)
 • Office 365 – pokročilá úroveň
 • Mzdové účtovníctvo – Pokročilý
 • Personalistika – Pokročilý
 •  Silné interpersonálne zručnosti, schopnosť komunikovaťa spolupracovať so zamestnancami a manažérmi navšetkých úrovniach organizácie
 • Silný zmysel pre etické správanie
 • Iniciatívnosť, proaktívny prístup

Herzog SE 1/12-1088

Miesto výkonu práce

Nozdrkovce 3140/37, Trenčín

Máte záujem?

Pošlite nám vaše kontaktné údaje a životopis. Budeme vás kontaktovať.

  Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov