Skladník

  • Vedie skladovú evidenciu materiálov v skladoch v stanovenom rozsahu
  • Vykonáva pravidelnú inventarizáciu materiálov v skladoch a činnosti preberania dodávok vstupných materiálov
  • Vykonáva vykladanie a nakladanie tovarov, označovanie a uskladnenie
  • Vykonáva prácu na VZV (školenie zabezpečené)

Miesto výkonu práce

Nozdrkovce 3140/37, Trenčín

Máte záujem?

Pošlite nám vaše kontaktné údaje a životopis. Budeme vás kontaktovať.

    Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov