Záznamy prieskumov 

Záznam z prieskumu Trhu – Výmena okien

Záznam z priekumu trhu – Strešný fotovoltaický zdroj

Záznam z prieskumu trhu – Klimatizácia

Zaznam z prieskum trhu – Ohrev vody

Zaznam z prieskum trhu – Rekonštrukcia a modernizácia systému svietenia vnútorných a vonkajších priestorov

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Dotácie