Záznamy prieskumov 

Záznam z prieskumu Trhu – Výmena okien

Záznam z priekumu trhu – Strešný fotovoltaický zdroj

Záznam z prieskumu trhu – Klimatizácia

pdf

pdf

pdf

Dotácie