SPOLOČNOSŤ TIMM SLOVAKIA, S.R.O.
JE DCÉRSKOU SPOLOČNOSŤOU NÓRSKEJ FIRMY WILHELMSEN SHIPS SERVICE

Sme inovatívna a moderná firma, založená v roku 2001, ktorá sa zaoberá
produkciou lán pre lodiarsky a rybársky priemysel s exportom takmer po celom svete.

 

Podporujeme kariérny rast všetkých zamestnancov a pre úspešné dosiahnutie našich podnikateľských cieľov kladieme dôraz na rozvoj kompetencií a spokojnosť zamestnancov.

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou TIMM SLOVAKIA,s.r.o.

Osoba, ktorá vkladá životopis v rámci tejto webstránky týmto dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľovi, ktorým je:

TIMM SLOVAKIA, s.r.o., Nozdrkovce 3140/37, 911 04  Trenčín, IČO: 36 316 989  v rozsahu:

predloženom v mojej žiadosti o prijatie do pracovného pomeru vrátane životopisu za účelom: uloženia osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa súhlas poskytujem na obdobie 1 roka odo dňa poskytnutia súhlasu osobných údajov.

Dotknutá osoba na tento účel poskytuje predovšetkým nasledujúce osobné údaje:

 • titul, meno a priezvisko,
 • e-mail,
 • telefónne číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť,
 • rok narodenia,
 • bydlisko,
 • fotografia,
 • zdravotné obmedzenia,
 • školské vzdelanie,
 • prax.